In my works, I seek to trace the internal structure of things: of organisms, of botanical textures, of the earth. I explore forms of life that are hidden from sight, and that have their own complex inner connections. Like the micro-bacterial world in our body; a life system in a pool; the geological world below the earth's surface. These are parallel worlds that reflect the changes we are currently experiencing: climate change, immigration and innovative scientific discoveries. 

In the space between discovery and "not knowing" I make my work. The drawings and sculptures compete for their place and they alternate. The drawing is desire, passion and the pursuit of the unreachable. In the drawing I explore processes of growth and transformation. The sculptural works are about the reality that forces itself into matter; they struggle with gravity; they confront the limits of the possible and the feasible. My works are in the midst of time. They embody a moment before change. 

In mijn werken volg ik de interne structuur van dingen: van organismen, van botanische texturen, van de aarde. Ik verken levensvormen die voor het oog verborgen zijn en die hun eigen innerlijke verbindingen hebben. Zoals de micro bacteriële wereld in ons lichaam; een levenssysteem in een vijver; de aardlagen onder het oppervlak. Dit zijn parallelle werelden die de veranderingen weerspiegelen die we momenteel ervaren: klimaatverandering, immigratie en innovatieve wetenschappelijke ontdekkingen.

In de ruimte tussen ontdekken en 'niet weten' maak ik mijn werk. De tekeningen en sculpturen strijden om hun plek en wisselen elkaar af. De tekening is verlangen, passie en het streven naar het onbereikbare. In de tekening verken ik processen van groei en transformatie. De sculpturale werken gaan over de realiteit die zichzelf in de materie dwingt; ze worstelen met de zwaartekracht; ze confronteren de grenzen van het mogelijke en het haalbare. Mijn werken bevinden zich in het midden van de tijd. Ze belichamen een moment voor verandering.

 

Tlamin 2014, mix media, 120x45 cm

Contact:

Opleiding

2003 HKU Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht (Nederland)

1995 Bezalel Academy of Arts and Design, Jeruzalem (Israël)

 

Education

2003 HKU University of the Arts, Utrecht (the Netherlands)

1995 Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem (Israel)

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon