top of page
parallelle werelden

In mijn werk zoek ik interne structuur te traceren: van organismen, van botanische texturen in de schors van bomen, van de aarde met geologische krachten die er binnen werken. Ik onderzoek vormen van leven die verborgen zijn, met hun eigen complexe verbindingen. Zoals de micro bacteriële wereld in ons lichaam; een levenssysteem in een waterpoel; de geologische wereld onder het aardoppervlak. Het zijn parallelle werelden die de veranderingen laten zien waar we momenteel mee te maken hebben: klimaatverandering, immigratie en innovatieve wetenschappelijke ontdekkingen. Ze plaatsen ons in een ruimte van onwetendheid. In deze ruimte tussen ontdekking en “niet weten" creëer ik mijn werk.

In mijn werk strijden de tekeningen en sculpturen om hun plaats en wisselen elkaar af. De tekening is begeerte, passie en het streven naar het onbereikbare. In de tekening exploreer ik processen van groei en transformatie in materiaal en landschap. De sculpturale werken gaan over de realiteit die zichzelf dwingt tot materie, zwaartekracht, binnen de grenzen van het mogelijke en het uitvoerbare. Mijn werken bevinden zich in het midden van de tijd. Ze belichamen een moment voorafgaand aan verandering. Het moment is het essentiële punt, keerpunt in het verloop van de gebeurtenissen.

bottom of page